Polityka Prywatności

RTCLab sp. z o.o. (zwana dalej „Usługodawcą”), dostawca usługi ArchieBot (zwanej dalej „Usługą”)  oraz właściciel i administrator strony internetowej https://enterprise.archiebot.com/ (zwanej dalej „Stroną Internetową”) działa z zachowaniem najwyższego szacunku wobec swoich użytkowników i zapewnia ochronę ich praw, ze szczególnym uwzględnieniem jakichkolwiek danych lub informacji zapisanych lub odczytanych na urządzeniu końcowym. 

Pobieramy podstawowe dane dotyczące Użytkowników naszej Usługi oraz Strony Internetowej w celu lepszego zrozumienia przez nas ich priorytetów oraz dostosowania danych i funkcjonalności Usługi oraz Strony Internetowej do zmieniających się oczekiwań. Użytkownicy powinni również liczyć się z tym, że niezbędne dane z urządzenia końcowego oraz dane osobowe są pobierane i przetwarzane po ich odczytaniu ze źródła. W związku z powyższym opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności w celu uszczegółowienia i wskazania zasad oraz mechanizmów pobierania i przetwarzania danych.

Usługodawca pobiera dane osobowe oraz inne różne dane. W zależności od rodzaju danych, ich pobieranie następuje na żądanie użytkownika lub automatycznie.  

Drogi Użytkowniku, używając w jakikolwiek sposób tej strony internetowej akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane pobierane w trakcie rejestracji.

Jeżeli chcesz użyć niektórych funkcji naszej Aplikacji lub na naszej Stronie Internetowej musisz w tym celu zarejestrować się (sign up). W trakcie rejestracji poprosimy o podanie twoich danych osobowych, jak również dodatkowych danych, które mogą nie stanowić danych osobowych, ale są także objęte niniejszą Polityką. Przekazanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), jednakże jest niezbędne w celu dostarczenia Usługodawcy pewnych informacji w ramach Usługi i/lub Strony Internetowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę działającego jako administrator danych osobowych w celu i w sposób określony w oświadczeniu wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub w informacji zawartej w odpowiednim regulaminie. Przysługuje Tobie prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, jak również do innych czynności określonych w regulaminie. W przypadkach wskazanych powyżej, skontaktuj się z Usługodawcą w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy, który również jest wskazany w wyżej wspomnianym regulaminie.

Jak długo Twoje dane będą przechowywane

Twoje dane będą przechowywane przez czas nieokreślony, jednakże nie dłużej niż do chwili, w której zażądasz od nas zaprzestania ich przetwarzania lub do chwili, w której cel, dla którego dane były przetwarzane, zostanie spełniony.

Dane pobierane automatycznie

W trakcie Twojego korzystania z Usługi lub Twojej wizyty na Stronie Internetowej dane odnoszące się do Twojego korzystania lub Twojej wizyty są automatycznie pobierane tj. Twój adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, oraz inne anonimowe dane operacyjne– dane te nie pozwalają nam zweryfikować twojej tożsamości w sposób oczywisty. Dane wskazane powyżej są pobierane przez Usługodawcę oraz, na żądanie Usługodawcy, przez podmioty analizujące te dane, jak niniejszym wskazano, w celu ulepszenia jakości, treści oferty oraz Usługi i Strony Internetowej, której używasz.

Dane pobierane w trakcie kontaktu z nami

Kiedy kontaktujesz się z nami w celu wykonania danej czynności (np. zgłoszenia reklamacji) za pośrednictwem Usługi lub Strony Internetowej, telefonu lub e-maila, będziemy ponownie wymagali od Ciebie przekazania nam Twoich danych osobowych w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz możliwości kontaktu zwrotnego. Powyższe znajduje zastosowanie do tych samych danych osobowych, które Ty, Użytkowniku, uprzednio nam przekazałeś. Ponownie, przekazanie tych danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne w celu wykonania pewnych czynności lub pozyskania informacji, których wymagasz.

Wykorzystanie danych

Przekazane przez Ciebie dane osobowe, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu dozwolonym przez udzieloną zgodę lub w celu dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Dane pobrane automatycznie mogą być wykorzystane w celu analizy zachowań użytkowników podczas korzystania z Usługi i/lub Strony Internetowej, jak również w celu zebrania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

Dane pobierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Usługodawcą będą wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia udzielenia prawidłowej, pełnej i efektywnej odpowiedzi na twoje pytanie.

W razie naruszenia Regulaminu stanowiącego naruszenie prawa, jak również w przypadku braku takiego naruszenia, lecz w oparciu o inne przepisy prawa, Usługodawca może, w przypadkach wymaganych przez prawo, ujawnić organom sądowym Twoje dane, w tym dane osobowe.

Ochrona Twoich danych

Usługodawca będzie chronił Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Podejmujemy wysiłki w celu zapewnienia ochrony, poufności i integralności danych osobowych pobranych za pośrednictwem strony internetowej. W szczególności, podejmujemy kroki zmierzające do ograniczenia dostępu do danych osobowych pobranych za pośrednictwem Usługi i Strony Internetowej w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. Ponadto, zatrudniamy personel specjalnie szkolony w zagadnieniach ochrony danych osobowych, który przeprowadza periodyczne testy bezpieczeństwa naszych systemów pobierania danych.

W jaki sposób skontaktujemy się z Tobą?

Jeśli w trakcie korzystania z Usługi lub ze Strony Internetowej wybierzesz dostępną opcję “Powiadomienie e-mail” lub podobną, otrzymasz od nas wiadomość e-mail.

Jeśli w trakcie korzystania ze Strony Internetowej wybierzesz dostępną opcję “Powiadomienie widomością tekstową” lub podobną, otrzymasz od nas wiadomość tekstową (sms).

Jeśli w trakcie wypełniania formularza wyślesz do nas wiadomość, możemy skontaktować się z Tobą telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem faksu w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.

E-maile

Niektóre funkcjonalności naszej Usługi i Strony Internetowej umożliwiają wysyłanie do nas e-maili. Informacje wysłane w ten sposób będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Jednakże, zwróć uwagę, że e-mail nie zawsze stanowi bezpieczny sposób wymiany informacji. Z tego względu sugerujemy niezamieszczanie w e-mailu danych wrażliwych.  

Ankiety

Usługodawca może używać różnych ankiet on-line w celu pozyskania opinii i informacji od przypadkowych użytkowników Usługi i/lub Strony Internetowej. Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne.

Ankiety są anonimowe. Usługodawca pobiera jedynie automatyczne dane IP komputera, z którego wysyłana jest ankieta, jednakże nie przypisuje wyników do danego numeru IP.

Technologia monitorowania użytkownika

Usługodawca korzysta również z technologii monitoringu użytkownika w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Celem monitoringu jest oferowanie użytkownikowi Usługi oraz Strony Internetowej treści, które zaspokajają jego zainteresowania oraz wymagania, jak również dla celów statystycznych.

Dane pobierane w trakcie monitoringu użytkownika nie stanowią zazwyczaj jego danych osobowych oraz są przechowywane w formie plików cookie, chyba że nie akceptujesz plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych, w zależności od producenta, oferuje opcję wyłączenia monitoringu użytkownika w drodze wysłania żądania „nie śledź”.

Zawsze będziemy prosić Cię o zgodę na monitorowanie Twojej dokładnej lub konkretnej lokalizacji.

Specjalna ochrona danych osobowych należących do dzieci

Priorytetem Usługodawcy jest ochrona danych osobowych należących do dzieci. W każdym przypadku pobierania danych osobowych osoby poniżej 13 roku życia, konieczne jest uzyskanie zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego. W każdym przypadku dalszego ujawnienia danych osobowych osoby poniżej 13 roku życia, konieczne jest uzyskanie zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego dziecka. Rodzice i opiekunowie prawni dziecka posiadają dostęp do danych dotyczących dziecka poniżej 13 roku życia oraz są uprawnieni do podejmowania decyzji w przedmiocie dalszego przetwarzania tych danych w taki sam sposób, jak w odniesieniu do własnych danych osobowych.

Partnerzy

Niniejszej Polityki Prywatności nie stosuje się do stron internetowych podmiotów, których dane kontaktowe lub linki są wyświetlone na naszej Stronie Internetowej lub podczas korzystania z Usługi. Przyjmij do wiadomości, że Usługodawca dopuszcza transfer danych pomiędzy tą Usługą i Stroną Internetową, a stroną internetową html5meeting.com, partnera usługi ArchieBot.

Zmiany Polityki Prywatności

Oferta Usługodawcy może z upływem czasu ulec rozszerzeniu. Ulegną również zmianie technologie, standardy i wymogi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Właściciel Strony Internetowej może, a niekiedy będzie musiał, wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Po każdej zmianie, nowa wersja Polityki Prywatności pojawi się na Stronie Internetowej wraz z pełnym komunikatem oraz wejdzie w życie w nowej formie w dacie powiadomienia o jej zmianie poprzez umieszczanie jej na Stronie Internetowej. Wszelkie zmiany będą należycie wyróżnione w trakcie pierwszych 30 dni od daty, w której zmiana została wprowadzona.

W razie dalszych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie_internetowej